LaboLakon


LaboLakon adalah laboratorium bersama untuk penulisan lakon teater melalui forum kajian kritis, eksperimen, dan diskusi. Diinisiasi dan difasilitasi oleh Kalabuku, laboratorium ini ditujukan bagi para penulis muda yang berminat menguji dan mengasah kecakapan dalam penulisan lakon teater.

LaboLakon 2021
Protozoa dari Mulut Egri: 11 Lakon LaboLakon 2021
15 Peserta Terpilih LaboLakon 2021
Panggilan Terbuka LaboLakon 2021